uit eigen bron

groene energie

Vanaf 15 maart hier aanmelden voor ZONNECARPORT ZUIDHORN

Hier aanmelden

ENERGIE
VAN/VOOR/DOOR
GARNWERD

GLOED is de lokale energie-coöperatie opgericht door de commissie energie van de Dorpsvereniging Garnwerd e.o. Het voornaamste doel van de coöperatie is om met de inwoners van Garnwerd en omstreken duurzame energieprojecten te realiseren waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de deelnemers en het dorp.

In 2017 is het eerste zonnedak (Keizer) met 232 zonnepanelen met succes opgeleverd. In oktober 2021 is het tweede zonnedak (Vellinga 1) met 250 zonnepanelen in gebruik genomen. En inmiddels verlopen de voorbereidingen voor het derde zonnedak met 260 zonnepanelen (Vellinga 2) voorspoedig. Als alles een beetje meezit wordt de installatie voor de zomer opgeleverd.

Daarnaast zijn we in samenwerking met de gemeente Westerkwartier het project Zonnecarport Zuidhorn gestart. De opbrengsten van dit project gaan naar 100 huishoudens in de regio met een minimum inkomen. Dankzij de steun van 100 Vrienden van GLOED hebben we de subsidie kunnen aanvragen. Huishoudens met een minimum inkomen kunnen zich hier aanmelden voor dit unieke project.

Naast deze zonnedak projecten is er sinds 2020 ook een elektrische deelauto met laadpaal in Garnwerd beschikbaar gesteld. Via een app kan iedereen gebruik maken van deze voorziening. 

ENERGIE
PROJECTEN

ZONNECARPORT
ZUIDHORN

Z O N N E C A R P O  R T   Z U I D H O R N

Duurzame energie voor minima

Op de parkeerplaats achter het voormalige gemeentehuis in Zuidhorn gaat de gemeente Westerkwartier een zonnecarport bouwen. Op dit dak komen ongeveer 1.100 zonnepanelen te liggen die groene energie opleveren. In samenwerking met de gemeente kunnen we ervoor zorgen dat deze opbrengsten terecht komen bij inwoners uit de regio met een minimum inkomen. Dat levert elke huishouden ongeveer € 100 per jaar op. Een bedrag dat kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het betalen van de energierekening of energiebesparende producten. Zo kunnen inwoners met een kleine beurs uit Garnwerd en omstreken ook meedoen met en profiteren van de energietransitie naar een duurzame toekomst. 

Dankzij de steun van 100 Vrienden van GLOED is de benodigde subsidie aangevraagd. Binnenkort kunnen belangstellenden met een minimum inkomen zich aanmelden als deelnemer van dit unieke project.

ZONNEDAK
VELLINGA 2

Z O N N E D A K   V E L L I N G A  2

Derde zonnedak uitverkocht!

De familie Vellinga in Klein Garnwerd heeft een tweede dak ter beschikking gesteld voor een nieuw collectief zonnedak met 266 zonnepanelen. Met dit project stelt GLOED de inwoners van Garnwerd en omstreken wederom in de gelegenheid lokaal groene energie op te wekken waarbij de opbrengsten terugvloeien naar onze eigen gemeenschap.

Voor dit project is een Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) aangevraagd en toegekend. Deze subsidieregeling werkt anders dan de voorgaande postcoderegeling (PCR). Deelname in dit project staat los van je eigen verbruik. Jaarlijks krijgen de deelnemers een deel van de inleg plus een vaste vergoeding (4,5%) uitgekeerd. De inschrijving is inmiddels met succes afgesloten. We hopen voor de zomer de installatie te kunnen opleveren.

ZONNEDAK
VELLINGA 1

Z O N N E D A K   V E L L I N G A  1

Tweede zonnedak in gebruik

In combinatie met een asbestsaneringsproject zijn er 250 zonnepanelen geplaatst op een schuur bij de familie Vellinga in Klein Garnwerd. Inmiddels is het tweede zonnedak in oktober 2021 in gebruik genomen. Met dit project stelt GLOED de inwoners van Garnwerd, Aduarderzijl, Feerwerd en omstreken wederom in de gelegenheid zelf zonne-energie op te wekken. Net zoals het eerste zonnedak wordt de opbrengst verrekend op de energierekening. Als deelnemer wek je zo zelf zonne-energie op en kun je besparen op je energierekening. Bovendien houdt het project rekening met grondgebruik en landschappelijke inpassing van hernieuwbare energie. Zo wordt energie steeds meer van ons en zijn we goed bezig voor een groene toekomst.

ZONNEDAK
KEIZER

Z O N N E D A K   K E I Z E R

Eerste zonnedak een feit!

Op 11 maart 2017 is het eerste zonnedak project van energiecoöperatie GLOED officieel een feit. Op het dak bij de familie Keizer in Feerwerd liggen nu 232 gloednieuwe zonnepanelen te schitteren in de zon. Doordat Garnwerd een bescherm dorpsgezicht is en veel mensen geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen is zonne-energie niet voor iedereen beschikbaar. Dankzij dit collectief zonnedak project is het mogelijk gemaakt voor iedereen uit Garnwerd en omstreken om deel te nemen in een lokaal duurzaam initiatief waarvan de baten bovendien terugvloeien naar ons dorp. En door zonne-energie op te wekken dragen we bovendien zo bij aan een schoner milieu en kunnen we als gemeenschap een rol spelen in de energietransitie.

ELEKTRISCHE
DEELAUTO

E L E K T R I S C H E   D E E L A U T O

Elektrische deelauto Garnwerd

Garnwerd heeft de beschikking over een elektrische deelauto. Een auto die vooral geschikt is voor de kleinere ritten, tot 120 km., zoals boodschappen, kinderen vervoeren, tandarts- en doktersbezoek. Het idee is om een alternatief te bieden voor de eigen tweede auto, die vaak voor die doeleinden wordt gebruikt. Een eigen tweede auto met verbrandingsmotor is minder milieuvriendelijk en zal ook hogere maandelijkse kosten met zich meebrengen.

Het gebruik van de deelauto is eenvoudig. Met een app op uw smartphone maakt u een reservering en kunt u de auto openen en afsluiten. U krijgt maandelijks een factuur voor het gebruik van de auto, met een overzicht van de tijden en kilometers. Het aansluiten en afkoppelen van de laadpaal is eenvoudig en gebeurt met gebruik van een laad-pas die bij de auto hoort.

GLOED
NIEUWS

13 / 09 / 2021

Update zonnedak Vellinga 1

De installatie is bijna klaar om zonuren te gaan draaien. Enexis heeft een nieuwe kabelaansluiting gegraven en de meterkast is geplaatst. De installatie kan nu elektriciteit gaan leveren aan het net. Een mijlpaal gezien de beperkte capaciteit op dit moment. Voordat we energie …

30 / 06 / 2021

Update zonnedak Vellinga 1

Na de asbestsanering zijn in het voorjaar de zonnepanelen op het dak bij Hylke Vellinga geïnstalleerd. Daarna was het wachten op de aansluiting door de netbeheerder. Door de grote vraag naar aansluitingen voor duurzame energie en de oplopende levertijden …

26 / 02 / 2021

Lokale Energie Monitor 2020

De Lokale Energie Monitor is een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen van de lokale energie-initiatieven in Nederland. De Monitor maakt ze zichtbaar en laat zien wat ze samen bereiken. Lokaal actief, met landelijke impact. Bekijk hier de resultaten …

12 / 10 / 2020

Wat is RES?

In de RES (Regionale Energie Strategieën) worden afspraken gemaakt over hoeveel duurzame energie we onder welke voorwaarden willen opwekken bij ons in de regio. Daarnaast wordt afgesproken op welke wijze en waar het in de regio opgewekt kan worden …

ZONNEDAK
PROJECT #2
15

Zonnepanelen
zijn nog beschikbaar

235

Zonnepanelen
zijn verkocht

GROENE ENERGIE
UIT EIGEN BRON